Lập trình Concurrent cùng Semaphore

Giờ đây chuyện viết được một app iOS đã trở nên khá đơn giản, tuy nhiên, để tạo được một app chuẩn mực sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn trong nhiều khía cạnh từ tối ưu hóa thuật toán đến các thao tác liên quan đến system. Quy tắc chung cho hầu hết mọi […]

Continue Reading